Enteogenic Mushrooms' Species

search on psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

PICTURES

Psilocybe crobula

Psilocybe crobula_0
link: Psilocybe crobula - foto 1


Psilocybe crobula_1
link: Psilocybe crobula - foto 2


Psilocybe crobula_2
link: Psilocybe crobula - foto 3


Psilocybe crobula_3
link: Psilocybe crobula - foto 4


Psilocybe crobula_4
link: Psilocybe crobula - foto 5


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe crobula_5
link: Psilocybe crobula - foto 6


Psilocybe crobula_6
link: Psilocybe crobula - foto 7


Psilocybe crobula_7
link: Psilocybe crobula - foto 8


Psilocybe crobula_8
link: Psilocybe crobula - foto 9


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe crobula_9
link: Psilocybe crobula - foto 10


Psilocybe crobula_10
link: Psilocybe crobula - foto 11


Psilocybe crobula_11
link: Psilocybe crobula - foto 12


Psilocybe crobula_12
link: Psilocybe crobula - foto 13


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe crobula_13
link: Psilocybe crobula - foto 14


Psilocybe crobula_14
link: Psilocybe crobula - foto 15


TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

© psilosophy 2001-2023