Enteogenic Mushrooms' Species

search on psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

PICTURES

Psilocybe cyanofibrillosa

Psilocybe cyanofibrillosa_0
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 1


Psilocybe cyanofibrillosa_1
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 2


Psilocybe cyanofibrillosa_2
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 3


Psilocybe cyanofibrillosa_3
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 4


Psilocybe cyanofibrillosa_4
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 5


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cyanofibrillosa_5
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 6


Psilocybe cyanofibrillosa_6
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 7


Psilocybe cyanofibrillosa_7
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 8


Psilocybe cyanofibrillosa_8
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 9


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cyanofibrillosa_9
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 10


Psilocybe cyanofibrillosa_10
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 11


Psilocybe cyanofibrillosa_11
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 12


Psilocybe cyanofibrillosa_12
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 13


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cyanofibrillosa_13
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 14


Psilocybe cyanofibrillosa_14
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 15


Psilocybe cyanofibrillosa_15
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 16


Psilocybe cyanofibrillosa_16
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 17


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cyanofibrillosa_17
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 18


Psilocybe cyanofibrillosa_18
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 19


Psilocybe cyanofibrillosa_19
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 20


Psilocybe cyanofibrillosa_20
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 21


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cyanofibrillosa_21
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 22


Psilocybe cyanofibrillosa_22
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 23


Psilocybe cyanofibrillosa_23
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 24


Psilocybe cyanofibrillosa_24
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 25


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cyanofibrillosa_25
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 26


Psilocybe cyanofibrillosa_26
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 27


Psilocybe cyanofibrillosa_27
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 28


Psilocybe cyanofibrillosa_28
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 29


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cyanofibrillosa_29
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 30


Psilocybe cyanofibrillosa_30
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 31


Psilocybe cyanofibrillosa_31
link: Psilocybe cyanofibrillosa - foto 32


TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

© psilosophy 2001-2023