Enteogenic Mushrooms' Species

search on psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodz± z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mog± domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, je¶li nie jest to zrobione.

PICTURES

Psilocybe cubensis „Golden Teacher“

Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_0
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 1


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_1
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 2


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_2
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 3


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_3
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 4


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_4
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 5


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_5
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 6


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_6
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 7


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_7
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 8


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_8
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 9


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_9
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 10


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_10
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 11


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_11
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 12


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_12
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 13


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_13
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 14


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_14
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 15


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_15
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 16


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_16
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 17


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_17
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 18


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_18
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 19


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_19
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 20


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_20
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 21


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_21
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 22


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_22
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 23


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_23
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 24


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_24
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 25


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_25
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 26


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_26
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 27


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_27
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 28


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_28
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 29


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_29
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 30


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_30
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 31


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_31
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 32


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_32
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 33


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_33
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 34


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_34
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 35


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_35
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 36


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_36
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 37


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_37
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 38


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_38
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 39


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_39
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 40


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_40
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 41


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_41
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 42


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_42
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 43


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_43
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 44


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_44
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 45


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_45
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 46


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_46
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 47


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_47
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 48


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_48
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 49


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_49
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 50


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_50
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 51


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_51
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 52


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_52
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 53


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_53
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 54


Psilocybe cubensis „Golden Teacher“_54
link: Psilocybe cubensis „Golden Teacher“ - foto 55


TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

© psilosophy 2001-2016