Enteogenic Mushrooms' Species

search on psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

PICTURES

Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“

Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“_0
link: Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“ - foto 1


Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“_1
link: Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“ - foto 2


Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“_2
link: Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“ - foto 3


Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“_3
link: Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“ - foto 4


Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“_4
link: Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“ - foto 5


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“_5
link: Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“ - foto 6


Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“_6
link: Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“ - foto 7


Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“_7
link: Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“ - foto 8


Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“_8
link: Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“ - foto 9


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“_9
link: Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“ - foto 10


Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“_10
link: Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“ - foto 11


Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“_11
link: Psilocybe cubensis „Thailand Lipa Yai“ - foto 12


TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

© psilosophy 2001-2023