Enteogenic Mushrooms' Species

search on psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

PICTURES

Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“

Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“_0
link: Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“ - foto 1


Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“_1
link: Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“ - foto 2


Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“_2
link: Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“ - foto 3


Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“_3
link: Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“ - foto 4


Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“_4
link: Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“ - foto 5


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“_5
link: Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“ - foto 6


Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“_6
link: Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“ - foto 7


Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“_7
link: Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“ - foto 8


Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“_8
link: Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“ - foto 9


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“_9
link: Psilocybe cubensis „Nepal Chitwan“ - foto 10


TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

© psilosophy 2001-2023