Enteogenic Mushrooms' Species

search on psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

PICTURES

Psilocybe cubensis „Gulf Coast“

Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_0
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 1


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_1
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 2


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_2
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 3


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_3
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 4


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_4
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 5


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_5
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 6


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_6
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 7


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_7
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 8


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_8
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 9


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_9
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 10


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_10
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 11


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_11
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 12


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_12
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 13


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Gulf Coast“_13
link: Psilocybe cubensis „Gulf Coast“ - foto 14


TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

© psilosophy 2001-2023