Enteogenic Mushrooms' Species

search on psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodz± z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mog± domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, je¶li nie jest to zrobione.

PICTURES

Psilocybe cubensis „Mexican“

Psilocybe cubensis „Mexican“_0
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 1


Psilocybe cubensis „Mexican“_1
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 2


Psilocybe cubensis „Mexican“_2
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 3


Psilocybe cubensis „Mexican“_3
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 4


Psilocybe cubensis „Mexican“_4
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 5


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Mexican“_5
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 6


Psilocybe cubensis „Mexican“_6
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 7


Psilocybe cubensis „Mexican“_7
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 8


Psilocybe cubensis „Mexican“_8
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 9


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Mexican“_9
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 10


Psilocybe cubensis „Mexican“_10
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 11


Psilocybe cubensis „Mexican“_11
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 12


Psilocybe cubensis „Mexican“_12
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 13


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Mexican“_13
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 14


Psilocybe cubensis „Mexican“_14
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 15


Psilocybe cubensis „Mexican“_15
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 16


Psilocybe cubensis „Mexican“_16
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 17


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Mexican“_17
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 18


Psilocybe cubensis „Mexican“_18
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 19


Psilocybe cubensis „Mexican“_19
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 20


Psilocybe cubensis „Mexican“_20
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 21


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Mexican“_21
link: Psilocybe cubensis „Mexican“ - foto 22


TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

© psilosophy 2001-2016