Enteogenic Mushrooms' Species

search on psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodz± z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mog± domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, je¶li nie jest to zrobione.

PICTURES

Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“

Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_0
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 1


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_1
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 2


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_2
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 3


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_3
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 4


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_4
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 5


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_5
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 6


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_6
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 7


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_7
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 8


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_8
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 9


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_9
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 10


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_10
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 11


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_11
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 12


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_12
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 13


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_13
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 14


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_14
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 15


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_15
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 16


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_16
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 17


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_17
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 18


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_18
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 19


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_19
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 20


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_20
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 21


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_21
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 22


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_22
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 23


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_23
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 24


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_24
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 25


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_25
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 26


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_26
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 27


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_27
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 28


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_28
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 29


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“_29
link: Psilocybe cubensis „Mazatapec Mexicana“ - foto 30


TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

© psilosophy 2001-2016