Enteogenic Mushrooms' Species

search on psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

PICTURES

Psilocybe cubensis „Orissa India“

Psilocybe cubensis „Orissa India“_0
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 1


Psilocybe cubensis „Orissa India“_1
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 2


Psilocybe cubensis „Orissa India“_2
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 3


Psilocybe cubensis „Orissa India“_3
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 4


Psilocybe cubensis „Orissa India“_4
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 5


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Orissa India“_5
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 6


Psilocybe cubensis „Orissa India“_6
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 7


Psilocybe cubensis „Orissa India“_7
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 8


Psilocybe cubensis „Orissa India“_8
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 9


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Orissa India“_9
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 10


Psilocybe cubensis „Orissa India“_10
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 11


Psilocybe cubensis „Orissa India“_11
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 12


Psilocybe cubensis „Orissa India“_12
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 13


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe cubensis „Orissa India“_13
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 14


Psilocybe cubensis „Orissa India“_14
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 15


Psilocybe cubensis „Orissa India“_15
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 16


Psilocybe cubensis „Orissa India“_16
link: Psilocybe cubensis „Orissa India“ - foto 17


TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

© psilosophy 2001-2023