Enteogenic Mushrooms' Species

search on psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodz± z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mog± domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, je¶li nie jest to zrobione.

PICTURES

Psilocybe cubensis „Malabar“

Psilocybe cubensis „Malabar“_0
link: Psilocybe cubensis „Malabar“ - foto 1


Psilocybe cubensis „Malabar“_1
link: Psilocybe cubensis „Malabar“ - foto 2


Psilocybe cubensis „Malabar“_2
link: Psilocybe cubensis „Malabar“ - foto 3


Psilocybe cubensis „Malabar“_3
link: Psilocybe cubensis „Malabar“ - foto 4


Psilocybe cubensis „Malabar“_4
link: Psilocybe cubensis „Malabar“ - foto 5


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2016


Psilocybe cubensis „Malabar“_5
link: Psilocybe cubensis „Malabar“ - foto 6


Psilocybe cubensis „Malabar“_6
link: Psilocybe cubensis „Malabar“ - foto 7


Psilocybe cubensis „Malabar“_7
link: Psilocybe cubensis „Malabar“ - foto 8


Psilocybe cubensis „Malabar“_8
link: Psilocybe cubensis „Malabar“ - foto 9


TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

© psilosophy 2001-2016