Enteogenic Mushrooms' Species

search on psilosophy:  

Pictures in this section comes from all over the Internet, a kind of mushroom cyberhunting, autors may demand to remove or place appropiate information on their work, if it's not already done.

Zdjęcia w tym dziale pochodzą z całego Internetu, swego rodzaju cyber zbieranie grzybów, autorzy mogą domagać się usunięcia lub umieszczenia na swej pracy stosownej informacji, jeśli nie jest to zrobione.

PICTURES

Psilocybe atlantis

Psilocybe atlantis_0
link: Psilocybe atlantis - foto 1


Psilocybe atlantis_1
link: Psilocybe atlantis - foto 2


Psilocybe atlantis_2
link: Psilocybe atlantis - foto 3


Psilocybe atlantis_3
link: Psilocybe atlantis - foto 4


Psilocybe atlantis_4
link: Psilocybe atlantis - foto 5


[ Species albuM ]  

TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

psilosophy 2001-2023


Psilocybe atlantis_5
link: Psilocybe atlantis - foto 6


Psilocybe atlantis_6
link: Psilocybe atlantis - foto 7


Psilocybe atlantis_7
link: Psilocybe atlantis - foto 8


Psilocybe atlantis_8
link: Psilocybe atlantis - foto 9


TutorialS ]   [ ForuM ]   [ SpecieS ]   [ GalerY (pl) ]   [ TripograM ]   [ PsilosOpediuM ]  

© psilosophy 2001-2023